Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Büyük Üstatlar Toplantısı  (Okunma sayısı 3272 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mayıs 02, 2007, 08:44:58 ös
  • Administrator
  • Uzman Uye
  • *
  • İleti: 9559
  • Cinsiyet: Bay
    • Masonluk, Masonlardan Öğrenilmelidir

Büyük Üstatlar
Toplantısı


92 delegasyonun katıldığı bu toplantıda Celil Layiktez, kulağından olduğu ameliyat nedeniyle seyahat edemeyen Büyük Üstat Asım Akin’i temsil etti.

29 Kasım akşamı, başlarında 30 kadar ülke sancağı olmak üzere 300 kadar delege toplu olarak, Meçhul Asker Anıtı’na (Arc de Triomphe) çelenkler koydu. Daha önce Meçhul Asker Anıtı’nın savaş alanInda ölen yalnız Fransız askerlerini değil, tüm dünya askerlerini temsil ettiği anlatıldı. Otobüslerle Arc de Triomphe’a gidildi. Sembolik olarak 30 ülke bayrağı başta olmak üzere, bol madalyalı emekli general Kardeşlerin komutlarıyla ve iki ayrı askeri bandonun ritmi ile trafiği durdurulan Champs Elysées’den karşıya ve oradan Arc de Triomphe’un altına yüründü.

Önce GLNF Büyük Üstadı, sonra da Gabon ve Kongo ülkelerinin devlet başkanı ve aynı zamanda Büyük Üstatları olan iki En Muhterem Kardeş Meçhul Asker’in sönmeyen meşalesi önüne çelenklerini bıraktılar. Sonra da motosikletli polislerin eşliğinde siyah zırhlı limuzinleri ile merasim yerinden ayrıldılar.

Akşam yemeğine Senato Başkanı Kardeşin daveti ile Senato’nun toplandığı Lüksemburg Sarayı’nın özel lokantasında yemek yendi. Senato Başkanı ilk önce yemeğe katılan diğer Senato üyesi Kardeşleri tanıttı. Konuşmasından Celil Layiktez’in not edebildiği bölümler:

“Şimdiye kadar Orta Oda’da çalışmaya alıştınız, şimdi üst odadasınız… Fransa’da yürürlükte olan 8000 kanun ile 400.000 kararname var. Bildiğiniz gibi, bir hata işlendiğinde kanunları bilmemek mazeret kabul edilmez, hepsini biliyorum diyene de inanmayın… Gayri Muntazam obediyanslara bağll Kardeşlerin parlamentoda sayısı bizden fazla olmakla beraber, masonik değerleri topluma yansıtmak üzere birlikte hareket ediyoruz. Bu değerler cehaletle mücadele, eğitim, laiklik ve tolerans gibi tüm medeni değerlerdir… Düşünce ve eylemin her iki boyutunda çalışıyoruz. Victor Hugo’nun Hernani’de dediği gibi, “dar yollardan geçerek şerefli sonuçlara varmaya çalışıyoruz.” Yemeğin sonunda yemeği hazırlayan iki şef alkışlar arasında topluluğa takdim edildi.
Ertesi akşam Dışişleri Bakanlığı Büyük Üstatlar topluluğunu kendi mekânlarında yemeğe misafir etti.

 
Brezilya'da Skandal

Brezilya’nın 27 eyaletinin her birinde bir Büyük Loca var. Ayrıca muntazam bir Büyük Loca olan Brezilya Grand Orient’ı da tüm ülkeyi kapsayan paralel bir Büyük Loca. Toplamda yaklaşık 200.000 muntazam Mason bu ülkede çalışıyor. Grand Orient diğer Büyük Localardan, intizamını koruyarak, 1927 yılında ayrılmış ve her eyalette bir bölge teşkilâtı kurmuş.

Sao Paulo Büyük Locası’nda skandal: “Grande Loja Maconica de Estado de Sao Paulo” Büyük Locası’nın 1999 yılı seçimlerinde Büyük Üstatlığa Anayasa Mahkemesi Başkanı Pedru Luiz Ricardo Gagliardi seçildi. Muhasebe kayıtlarında eksik işlemler göze çarpınca bir audit talep edildi, Önceki Büyük Üstat Salih Zugaib’in zimmetine önemli miktarda paralar geçirdiği saptanarak ceza davası açıldı. Mali dava beş yıl sürdü ve Salih Zugaib’in malına 21/2 milyon dolarlık haciz geldi, Masonluktan da atıldı. Ceza davası sürüyor. Bu bilgileri tarafıma veren Sao Paulo Büyük Locası Büyük Sekreteri Giulio C. Cortese avukattır ve Büyük Loca adına Salih Zugaib’e karşı davayı da yürütüyor.
 
Danimarka'da Skandal

Danimarka Büyük Locası’ndan 14 Kasım 2006 tarihli sirkülerle belirtildiği veçhile, olmayan akademik unvanını varmış gibi göstererek Büyük Loca’da göreve getirilen Önceki Büyük Üstat Kaymakamı ve Fahri üye William Green, bu suçundan dolayı gayri muntazam ilân edildi. Olayı örtbas etmek isteyen Büyük Üstat Kaymakamı, Bir Önceki Büyük Üstat Kaymakamı ve Önceki Büyük İkinci Nazır da birlikte gayri muntazam ilân edildi. Hatırlanacağı gibi, bizde de olmayan diplomatik görevlerde bulunan bir Kardeşimiz vardı...
 
Modern Dünyada Manevi Açıklık.

Celil Layiktez’in, Büyük Üstatlar toplantısında sunduğu tebliğ.


GLNF (Grande Loge Nationale Française Fransa Millî Büyük Locası) tarafından yollanan sorulara kısaca cevap vereceğim. Bu arada, kendi sorularımı da soracağım.

A. Dünyadaki Muntazam Büyük Localar: Karşılaşılan Sorunlar:

1. İsveç Riti: İsveç Riti ile çalışan Büyük Localar yalnızca Hıristiyanları üye olarak kabul ediyor. Hıristiyan bir başlangıcı olan, ancak sonradan tüm dinlere kapılarını açarak liberalleşen dünya Hürmasonluğunun evrimine, İskandinav kapalı coğrafyasında dünyadan soyutlanmış olarak yaşayan İsveç Riti Masonları ayak uyduramamışlardır. Hıristiyan olmayan muntazam Kardeşler bu Locaların çalışmalarına ancak ziyaretçi sıfatıyla katılabiliyorlar. Bu arkaik (geçmişe ait, modası geçmiş) uygulamanın “Özgürlük – Eşitlik – Kardeşlik” masonik ideali ile çatıştığına ve modern dünyamıza uyarlanması gerektiğine inanıyoruz.

a) Avrupa Büyük Localarının içinde, yalnızca Türkiye ve İsrail Büyük Localarında üç Kutsal Kitap yemin kürsüsünün üzerinde, birlikte, durur. Yeni tahsis edilen ve Türkiye Büyük Locasının henüz tanımadığı Bosna – Hersek Büyük Locasında da yemin kürsüsünün üzerinde üç Kitap vardır.

b) Diğer Büyük Locaların bazılarında, bir Müslüman aday tekris edildiğinde, yemin kürsüsünün üzerine Kuran ilâve edilir.

c) Uzak Doğuda, yemin kürsülerinin üzerinde dokuz adete varan sayıda Kutsal Kitap konur. Böylece Kardeşlerin tüm inanç şekillerine eşit hürmet gösterilir. Bugün burada İskandinav Büyük Localarının temsil edilmedikleri nedeniyle, onlara direk hitap edememiş olmaktan üzüntü duyuyorum.

2. ABD İskoç Riti Güney Jüridiksiyonun faaliyeti: Bu Masonik teşkilât, nüfuzunu yaymak üzere, Doğu Avrupa ve Balkanlar’da mavi localar tesis edilmeden önce, Büyük Localar kurmaya çalışarak derin sorunlar yaratmıştır. Bunun yarattığı kargaşayı, bugün, Rusya’da net olarak görüyoruz.

B. İntizam ve Tanıma:

1. İtalya: Bazı Büyük Localar İtalya Grand Orient’ını, bazıları da, Türkiye Büyük Locası gibi, İtalya Muntazam Büyük Locasını tanıyor. İtalya’nın en çok üyeli ve en nüfuzlu Büyük Locası olan Grand Orient, intizama avdet ettiğinden, bu sorunun hal edilmesi için bir çare bulunmasında fayda vardır.

2. Yunanistan: Daha hafif de olsa, aynı problem Yunanistan’da da varittir.

3. Yeni kurulan Büyük Locaların gereğinden çabuk tanınması: Bazı Büyük Localar, Masonik geleneğin de yeni olduğu ülkelerde, yeni kurulmuş ve usulüne uygun tahsis edilmiş Büyük Locaları derhal tanımaya çalışmaktadır. Bu yaklaşımın sağlıklı olmadığı kanaatindeyiz.

C. Günümüz Dünyasında Masonik Gelenekler: Zamanımızda temel niteliklerimizi tanıtmak ve geliştirmek: Muntazam Masonluk siyasi ve dinsel tartışmalarda taraf olmaz. Ne var ki, demokrasi karşıtı yasaların geçirilmeye çalışıldığı, ırkçılıkla kökten dinciliğin gündeme getirildiği gri renkli durumlar vardır. Her zaman “Hürmasonluk politika yapmaz, ama münferit masonlar yapar” diyoruz. Peki, bir basın toplantısında, Büyük Üstad’a bu konularda sual sorulsa, cevabı ne olmalıdır? Hürmasonluk yasalarına ters düşmeden, demokrasiyi nasıl teşvik edebiliriz?

D. Hürmason’un memleketine ve dünyaya karşı görevleri: Demokrasi arayışının dışında, Hürmasonluk halkın refah ve mutluluğu için programlar geliştirmelidir. Her Büyük Locanın millî veya uluslararası felâketlerde başvurulacak yardım programları, yoksullara yardım, öğrencilere burs ve tıbbi araştırmalara destek programları vardır. Ancak bu programlar koordinasyondan yoksundur, reklamları yapılmaz ve böylece uluslararası imajımızı parlatmaya yönelik değildir. Rotary dünya çocukları için çocuk felcini yok eden aşı programları uygulamıştır. Bazı sanatçılar (Bono gibi), kişisel gayretleri ile Afrika’da açlıkla mücadele etmektedir. Büyük Locaların birlikte hareket ederek, iyi bir tanıtımla, insanlığa hizmet etmelerinin yolunun araştırılmasında fayda olduğu kanaatindeyiz.


 
Katılan Büyük Localar(alfabetik sırayla 92 delegasyon)

A.B.D.(14 Bü. L.)

Almanya Andora Arjantin Avustralya (3 Bü. L.)

Avusturya Belçika Benin Bolivya Brazilya (5 Bü. L.)

Bulgaristan Burkina Faso Cibuti Çek Cum. Fildişi Sahili Hırvatistan Hindistan Hollanda İle Maurice İran (sürgünde)

İrlanda İspanya İsrail İsviçre İtalya (Grand Orient)

Ermenistan Estonya Fas Fransa Gabon Gine Guatemala Haiti Honduras Kamerun Kanada Kolombiya (2 Bü.L.)

Kongo Lüksemburg Macaristan Madagaskar Makedonya Mali Meksika (8 Bü. L.)

Moldova Nijerya Panama Paraguay Peru Portekiz Romanya Rusya San Marino Saray Bosna Senegal Sırbistan Slovenya Şili Togo Türkiye Ukrayna Venezuela Yunanistan İngiltere (gözlemci olarak)

Bü. Üs.’lar toplantıları Genel Sekr. (ABD)


www.tesviye.org
- Sahsima ozel mesaj atmadan once Yonetim Hiyerarsisini izleyerek ilgili yoneticiler ile gorusunuz.
- Masonluk hakkinda ozel mesaj ile bilgi, yardim ve destek sunulmamaktadir.
- Sorunuz ve mesajiniz hangi konuda ise o konudan sorumlu gorevli yada yonetici ile gorusunuz. Sahsim, butun cabalarinizdan sonra gorusmeniz gereken en son kisi olmalidir.
- Sadece hicbir yoneticinin cozemedigi yada forumda asla yazamayacaginiz cok ozel ve onemli konularda sahsima basvurmalisiniz.
- Masonluk ve Masonlar hakkinda bilgi almak ve en onemlisi kisisel yardim konularinda tarafima dogrudan ozel mesaj gonderenler cezalandirilacaktir. Bu konular hakkinda gerekli aciklama forum kurallari ve uyelik sozlesmesinde yeterince acik belirtilmsitir.


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
0 Yanıt
2788 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 25, 2006, 10:33:50 öö
Gönderen: MASON
1 Yanıt
8000 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 03, 2012, 12:56:32 ös
Gönderen: yazbenide
28 Yanıt
55857 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 03, 2017, 08:24:27 ös
Gönderen: ADAM
8 Yanıt
6372 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 14, 2012, 01:12:49 öö
Gönderen: Munir
0 Yanıt
5957 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 30, 2009, 11:34:14 öö
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
5794 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 14, 2011, 06:19:30 öö
Gönderen: M1TO
10 Yanıt
2756 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 05, 2014, 04:58:30 ös
Gönderen: Kajmeran
1 Yanıt
1742 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 12, 2014, 08:02:03 öö
Gönderen: ADAM
13 Yanıt
4736 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 23, 2015, 08:49:41 ös
Gönderen: hypatia
0 Yanıt
1501 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 20, 2015, 04:02:16 öö
Gönderen: Risus