Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Masonluk Bir Ahlak Okuludur  (Okunma sayısı 3456 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mart 25, 2015, 10:55:52 ös
  • Mason
  • Aktif Uye
  • *
  • İleti: 518
  • Cinsiyet: Bay

Daha önce farklı bir konu başlığı altında birinci bölümünü paylaşmış olduğum kitabın önsözünün tamamını ve yine birinci bölümünü  bu başlık altında paylaşmayı uygun gördüm.İkinci bölümde tekris aşamasının anlatıldığı bu güzel kitabı 2.el kitap satan internet siteleri üzerinden bulabileceğinizi düşünüyorum.


ÖNSÖZ

Masonluk; düşünsel,filozofik,bilimsel ve ahlaksal ilkelerini,öğretilerini asla bir gizem (sır) gibi saklamaz.Bu kitapta bütün bunları açık-seçik bildireceğiz.Toplantılar arasında,çok eskiden kalma,geleneksel ve töresel (örf-adet) işlemler ve simgeler (sembol) vardır ki bunların açıklanmasında da bir sakınca yoktur.Ancak bu kitabın konusu dışında kalmaktadır.Bizim en büyük amacımız;ilkelerimizle önce üyelerimizi olumlu (bilim,akıl,bilgelik) ile yetiştirmek,sonra onların aracılığıyla çevreye bu ilkeleri duyurablmek ve olanağı oranında insanı çağdaş uygarlığa yöneltebilmektir.Bu,masonluğun en büyük insancıl çabasıdır.

Bu yolda çalışırken,hiç bir dinsel ve siyasal tartışma yapılmaz.Bizce; dinleri,mezhepleri,ulusallıkları,renkleri ve ırkları ne olursa olsun,insanalrda aranacak ve bulunduğu zaman kardeşliğin ve mutluluğun oluşabileceği ortam,yanii olumlu (bilim,akıl,bilgelik) ortamı,çok önemlidir.Bu ortamİ insanları iyi ve doğru yola götürmek isteyen dinlerin,çağdaş uygarlığa yöneltmek amacıyla toplumları etkileyen siyasaların ve yönetimlerin hepsine çok saygılıdır.Bundan ötürü masonluk,Tanrı kavramına,bütün dinlere,özgürlüğü kaldırmayan siyasa ve yönetimlere daima saygılıdır.Çünkü onun elde etmek istediği,insanların özgürlüğü,yasalar karşısında eşitliği ve yukarıda sözü edilen ortamda kardeşliğidir.

Bundan ötürü masonluğun aleyhinde ortaya atılan <dinsiz,Tanrısız..> suçlamalarını biz çok yersiz ve gerçeğe aykırı buluruz.Çünkü masonluk dinsiz değildir.Kendi başına bir din kurması,sözü edilemeyecek kadar akla aykırı ve olanaksızdır.Masonluk nihayet toplumsal,ahlaksa bir dernektir.Üyeleri hangi dinlere bağlıysalar,o dinleri kapsar ve hepsine aynı derecede saygı duyar.

Allah,Tanrı,Total Enerji (Kudreti Külliye),Kutsal Güç (Kudreti Ulviye,kutsiye) gibi çeşitli adlarla benimsenen Tanrı kavramı ise,masonlukta bir başka adla,(Evrenin Ulu Mimarı) adıyla yüceltilerek en saygıdeğer nitelikte benimsenir ve her fırsatta saygı ile anılır.

Bu açıklamalardan çıkacak anlam şudur: Masonluk,bir ahlak okuludur.Üyelerini ve onların aracılığı ile insanları evrime (tekamül) götürmek amacındadır.Aslında hiç ir insan evrimin doruğuna erişemez.Çünkü insan ne kadar olgun olursa olsun,daima yanılgıya düşebilir.Evrimin doruğu (tekamül şahikası) Tanrı'dır.Evrenin Ulu Mimarıdır.Masonluk,insanları bu yönde yürütmek amacında olan bir Evrim Yoludur.

Bu kitap,ahlak okulumuz olan masonluğun,yani dostluk-kardeşlik mabedimizin bir açıklanması,bir yorumlanmasıdır.Bunun daha iyi ve kolay anlaşılabilmesi için,ilerde görüleceği gibi,simgeler-semboller kullanmayı uygun bulduk.

Kitabın birinci bölümünde;simgesel bir öğrenci vardır ve adı (Sezerman)dır.Önce,mesleğindeki ağır işlerine rağmen,okuyup düşünebilen babasından dersler alır.Sonra üç bilim ve felsefe hocasının -ki bunlarda simgesel- yanında çalışır.Bunların adı,Logos(Bilim),Rasyo(Akıl) ve Sajes(Bilgelik)tir.Bu üç bilim ve felsefe adamı masondur ve Sezerman'a; mason olabilmesi için gereken düşünü,ilke,bilgi ve felsefeyi öğretirler.Çünkü masonluğun her aşamasında karşılaşılan bilgileri ve felsefeyi kavrayabilmek için,önceden gerekli bir bilimsel ve filozofik düzeye erişilmiş olmalıdır.Sezerman,bu üç hocanın akademisinde,bilimlere,felsefeler,ahlaksal ilkelere ve erdemlere uygun olarak yetiştirilir.

İkinci bölümde,bu üç hocanın kurdukları ve evrime götürecek olan ahlak ya da evrim okuluna,dostluk-kardeşlik mabedine Sezerman alınır.Burada zamanla ve aşamalarla,eskiden akademide aldığı derslere,bu ahlak ve evrim okulunun ilke ve öğretileri eklenir.Sonunda Sezerman,gerçekten yetkin insan niteliklerine erişir.Bu ikinci bölümde masonluğun,yani ahlak-evrim okulunun düşünsel,bilimsel,filozofik ve ahlaksal ilkeleri ve erdemleri açıklanır..

Bu kitabımız,masonluğun mahiyetini anlatır ve kişilerin buna uyabildiği oranda evrime gidebileceklerini,ahlak okulumuzun,dostluk-kardeşlik mabedimizin ne olduğunu ve ne olmadığını anlatmak amacındadır.Bize öyle geliyor ki,bu kitap okunup iyice kavrandıktan sonra,masonluk,sağduyu sahiplerince tümüyle anlaşılabilir.

Bizim dileğimiz şudur : Herkes bu ilke ve öğretileri (prensip-doktrin) benimseyip uygulayarak yetkin,çok iyi insan olsun.İnsanları etkileyerek olumlu (bilim-akıl-bilgelik) yoluna sokmaya çalışsın.Toplumlar bu evrim yoluna girebilirlerse,(İnsanlık ülküsü) düşünüden uygulamaya geçecek ve insanlar,sürekli barış ve mutluluğa kavuşacaklardır kanısındayız.

Dr.Selami IŞINDAĞ1.BÖLÜM

Rasyo: Sezerman,oğlum,iyi düşünürsen şu gerçeği görürsün: İnsan topluma özgür olarak gelmez.O,özgürlüğü kısıtlayan birçok engellerin içinde uyanır.Eğer ona olumlu bilim ve akıl yolunda eğitim ve öğretim yapılmazsa,bilinçlenmez,boş inançlara saplanır,özgürlüğünü ve kişiliğini oluşturamaz.İşte ben,Logos ve Sajes ile birlikte bu akademiyi,bu büyük insancıl amaçla kurduk.Dileğimiz,insanlara olanakları oranında,erken özgürlük ve kişilik bilinci sağlamaktır..

Bir insanın özgürlüğe erişebilmesi için,kişilik kazanmış olması gereklidir.Kişilik,iyi tutkuların yoğunluğu ile elde edilebilir.Yani sonsuz istek ve özlemler ruhumuzu kaplamış olmalıdır.Çünkü ihtiras haline gelen istekler,özlemler,doyumsuz olmuş,böyle bir doyuma bağlı küçük istekleri aşmıştır.İşte bundan ötürü,ruhun gücü organizmayı ve toplumu aşarak ihtiras halini aldığı zaman,insan kişilik kazanır,ruhsal özgürlüğüne ulaşır.Görülüyor ki,ruhun özgürlüğü,mistik ve fanatik inançlardaki gibi,istekleri hapsetmek veya öldürmekle değil,onlara olumlu akıl yolunda gelişme sağlamakla elde edilir.Böylece iyi tutkular oluşur,yüksek insancıl konulara yönelir ve insanlık sevgisi halini alır..

Sajes : İhtirasın konusu,kişi,toplum ve insanlığın en mutlu yola sokulmasıdır.İptila'nın konuları ise kumar,içki,uyuşturucu,gayrimeşru server,mevki..Bütün bunlar,birer iptiladır,tutsaklıktır ve insanları,toplumları kötü,acı sonuçlara götürürler..

Logos : Şimdi de sana ruh hakkındaki benimseyişlerimiz anlatacağım:Ruh,beyindeki özel hücrelerin fonksiyonundan oluşur.Duygu,zihin ve irade yaşamlarımızın toplamıdır..

Ruh bir gerçektir,bir realitedir.Onu,eşyayı görür gibi görmemiz gereklidir.Daha önce söylendiği gibi gerçek,insanın,toplumun ve doğanın birliğindendir.Ruh,bu birliği sezen,anlayan ve tamamlayan ögedir.Öyleyse ruhta belirgin bir gerçektir.Ruhu böyle görmek,bilinmezlere ve gizliliğe kapılmamak,her zaman aydınlığa ve açıklığa doğru gitmek demektir.Her şey insanın içindedir ve ruh gibi insanla yaşar,ölür..

Sajes : Sezerman,oğlum,şunu benimsememiz gerek: Artık eşyanın temeli ve değerlerin ekseni,mistik düşünme sistemi ve inançları değil,fakat gittikçe,ahlakı,sanatı,bilim ve tekniği toplayan bilimsel ve ussal düşünme sistemidir..

Ruhun gücü,kişinin ihtirasıyla orantılıdır.Bu güç,ihtiras ile ahlaka dönüşerek ve ahlak,topluma yerleşerek siyasa'ya ulaşacaktır.İhtirası ve insanlık sevgisinin ateşlediği ruhsal güç ile olumlu bilim ve akıl ilkelerini benimseyen ve böylece ahlaksal,toplumsal ve siyasal sonuçlara inebilen insan,gerçek masondur.Büyük amacımız toplumda bu insanı çoğaltmaktır..

Rasyo : Bir ülkü mabedi kurmak için,onun temelleri olan insan ruhlarının sağlamlığına bakmak gerekli oluyor.Ahlak,düşünüler,örgütler,siyasa.. hepsi onun üzerine kurulur,ona dayanır.O yoksa,bunlar da yoktur.O sağlamsa,bunlarda da süreklilik ve sağlamlık vardır.Bence,eşit yasaların kimi ülkelerde mutlu,kimilerinde kötü sonuçlar vermesi de bu yüzdendir.Bundan da anlaşılıyor ki ,toplumlarda ruh,onun eğitimi,iyi tutkularla,ihtirasla dolu olması çok önemli bir sorundur..

Ben sana,ruhun gerçeğine ulaşmak için,bedeninden,uzviyetinden başla,korkusuzluk ve gerçekleştirme bilincini kazan diyorum.Ancak böylece özvarlığına güvenin tam olur,bütünleşir,sevgin ve neş'en yetkinliğe ulaşır.O zaman özvarlığına bakınca,orada olgunlaşmış birşeyler bulursun..

Sajes : Bizim dinlere karşı çok saygılı olduğumuz bir gerçektir.Orada ibadetle ruhu eğitilen insan,dua ile Tanrıya yöneldiğine,birliğe ulaştığına inanç duyar.İbadet,tapım dinin Tanrı'ya açılan kapısıdır.Dikkat edersen,burada yalnız aşkın bulunduğunu görürsün.Oysa yalnız aşka inanmak,ona olumlu,toplumsal ve insancıl bir amaç,bir konu vermemek,gelişememek,ilerleyememek,terakki edememek demektir.

Bence ihtiras bir tohumdur,aşk yeşermiş filizdir.İhtiras topraktır,aşk göğe yükselmektir.İhtiras vücuttur,aşk ruha çıkmaktır.İhtiras gerçektir,aşk gerçeklere doymamaktır.İhtiras vatandan başlamak,vatanda bitmektir,aşk vatandan başlamak ve insanlık evreninde bütünleşmektir.

İhtirasta kalan,birliğe ulaşamaz,vatanı ülkü olarak benimser.Aşka yükselen ise,birliğe ulaşır,vatanı gerçek,insanlığı ülkü olarak benimser.İhtirasla insanlık aşkına yükselebilenler,bütün insanlığı sevmek için bir insanı sevmekten vazgeçebilenlerdir..

Rasyo : Dostluk,özgür insanların arasındaki ruh birliğidir.Kardeşlik,özgürlüğünü içinden duyanlar arasındaki insanlık birliğidir.Ancak onlar birbirlerini anlayacaklar ve birleşeceklerdir.Yalnız onlar arasında eşit ögeleri açıklayan birleşik bir dil olacaktır.Tüze,doğanın,toplumsal yasaların ve ahlakın düzenine uymaktır..

Sezerman : Bir öneride bulunmak istiyorum,düşüncelerinizden çok yararlanıyorum.Bana bir de kendi kendimi geliştirecek bir yöntem öğretirseniz,çok mutlu olacağım.

Sajes : Ruh ağacının gelişmesi için ona dışından yapacağımız aşılar,onun yetkinleşmesi için uygulayacağımız zihinsel ve insancıl eğitim yöntemleri ve telkinler vardır.Dinle Sezerman: Ruhuna temizlik ve asalet vermek için,onu kaba ve kötü ögelerinden arındıracaksın.Ruhun arınması,kendi içinde oluşacak bir işlemdir.Bunun için ruhunda insanlara karşı sevgi duyman gerekir..

Rasyo : Kendine yapacağın ilk telkin,sürekli çalışmadan zevk almaktır.Dinlenme,eğlenme ve çalışma zamanlarını düzene koyacaksın.

Sajes : Bir de durumundan memnun olmayı telkin et.Günlük yaşamından mutluluk duy.İşinden ve yaşamından zevk çıkarmasını bilmek telkini çok önemlidir..

Logos : Olumlu bilim ve akla uygun düşünü ve tasarılarını işleme dönüştür.Kuruntular ve kararsızlıklarla vakit öldürme.Düşün ve muktedir ol.Böyle davranırsan,sende yapmak iradesi gelişecektir..

İnsanı kötü ya da iyi bütün gerçekleriyle tanı.Çünkü insanlık ülküsü,bu insana telkin edilecek,ahlaksal ve siyasal bina bu insanın üzerine kurulacaktır.İnsan tanımak ve dost seçmek kolay gibi görünse de ,en büyük iktidarlardan biridir.

Sajes : Ben de ruhuna sükun ve sabır telkin etmeni isteyeceğim.Acele etme,telaşa düşme,olayların ters sonuçlarından heyecana kapılma.En son söylemen gerekeni en önce söyleme.Olayların etkisiyle doğup kaybolan taşkınlıklardan sakın.Çünkü acelen seni şaşırtabilir ve taşkınlığın seni yanılgıya götürebilir.

Rasyo : Ben de sana ruhunun evriminde çok zor ama çok önemli bulduğum şu telkini yap diyorum; kendini suçlayabilme gücünü sağla.Yanılgıyı önce kendinde ara.Çünkü insan içini temizlemedikçe eksiktir.Bu ona bütün çevreyi eksik görme eğilimi verir.Eğer sen yanılgıyı her zaman kendi dışında ararsan,herşeyde yanılgı bulursan,hiçbir zaman yanılgının kaynağı olan özvarlığına bakmak yeteneğini kendinde bulamazsın.Oysa içine bakmak,eksiğini,yanılgını görmek,kendini suçlayabilmek,mesafe ne kadar büyük olursa olsun,yanılgıyı anladığın yerden geri dönmek,erdemlerin en büyüğüdür..

Sajes : Kendini yetiştirme yolunda ben de bir kaç telkin yapacağım; korkuların ötesine geç.Hiç bir zaman korktuğun ya da umduğun yani yarar-çıkar beklediğin için yapma.Ama yalnız sevdiğin için yap.Evrim yoluna ancak bu ruhsal nitelikle girebilirsin.Gerçek insan,süslü giysilerden,yalancı davranışlardan,kulaktan dolma bilimden güç alma gereksinmesini duymayacak kadar sade ve güçlü olandır.

Eğitici olan önder,yetkinliğe susamış insanı aramaz.Ama istekli,kendi önderini arar,bulur ve ondan ruhundaki ihtirası doyuacak bir konu alarak özvarlığındaki boşluğu doldurmaya çalışır.Önderin bütün gayreti,içine ateş düşen,korkusuzluğu,ihtirası ve insanlık sevgisi tutuşmuş olan istekliyi,olumlu bilim ve akıl yolundan bilgeliğe götürmek,ona irfan vermektir.Ben şimdi seni bir istekli ve kendimi bir önder olarak görüyorum.

Bilgeliğe istekli olan,ahlak sevgisiyle dolmalıdır.Doğaya ve insanlık birliğine bağlanmalı,kötü tutkuların,gizliliklerin,bilinmezlerin zincirinden kurtulmalıdır.Üzerinden bencillik yükünü silkip atmalı,ruhunu özgürlüğe ulaştırmalıdır.Önderin şahsına değil,onun benimsediği insanlık birliğine ve gerçeklere ulaşmaya çalışmalıdır.

Bize göre ahlak,yalnız insan,toplum ve insanlık sevgisi üzerine kurulabilir.Yaptığın doğru ve iyi davranışı,yalnız içinden gelen sevgi ve sevecenlik gücüyle yap.Ancak o zaman ahlaklı ve asil hareket etmiş olursun.İşte bu,insancıl ahlaktır ve bizim akademimizle (Evrim-ahlak) okulumuzun ahlakıdır.

Rasyo : ...Açıklık ihtirasıyla ruhunu temizleyen insan,(insancıl ahlak) evrenine girmiştir.Bu evrende ayrılıklar ve kinler,bir bütün içinde erir.Bu ahlakın hedefleri şunlardır; birlik-yetkinlik-umut-bağışlama-sükun-kararlı olmak-hoşgörmek-sabretmek-adalet...

Sezerman,ruh özgürlüğünü ve ahlak soyluluğunu,insanlık sevgisini,eşitlik ve kardeşlik duygularını,kaba güçlerin eline düşmekten kurtarmaya çalış.Bu nitelikleri kazanmış insanlarla dostluk ve kardeşlik kur.İnsanları gerçek özgür toplum olan bu dostluk ve kardeşlik birliğine yöneltmeye çalış.Çünkü bizi özgürlük ve eşitliğe götüren,bu dostluk ve kardeşlik yolu,mabedi ve ahlaksal evrim okuludur.

Ruhunu eğiterek,ona özgürlük ve güç,ahlakına da soyluluk vererek seni insanlık ülküsüne,insancıl ahlaka ulaştırmak istiyoruz.Ruh hastalıklarına ancak böylece tutulmaz ya da onlardan kurtulursun.

Tembellik,sabırsızlık,ilgisizlik,korkaklık,dedikodu,yalan,kibir,kin.Bu ruhsal hastalıkların tek tedavi yolu,insan ve insanlık sevgisidir,bu sevgi ile insancıl ahlaka erişebilmektir.İnsanlık sevgisinin doğduğu her yerde,düşünüler ve eylemler,bir değer taşır.Bu düzeye erişmiş toplumlarda özgürlük ve insanlık sevgisi,en büyük ve en yüce bir ülküdür...
Görmek, varlığın yükselişidir.


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
5 Yanıt
4914 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 28, 2008, 01:19:29 öö
Gönderen: Veritas
1 Yanıt
3144 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 13, 2007, 05:48:50 ös
Gönderen: shemuel
5 Yanıt
4938 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 13, 2007, 06:20:10 ös
Gönderen: shemuel
44 Yanıt
20695 Gösterim
Son Gönderilen: Ekim 18, 2011, 02:49:29 ös
Gönderen: ruzber
6 Yanıt
10758 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 04, 2011, 01:56:10 öö
Gönderen: Itzhak
1 Yanıt
5331 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 15, 2009, 02:10:28 öö
Gönderen: hiram
Ahlak

Başlatan Asha Dini Felsefe

1 Yanıt
2686 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 04, 2009, 08:19:15 ös
Gönderen: amurdad
AHLAK

Başlatan karahan Insan

0 Yanıt
2347 Gösterim
Son Gönderilen: Ekim 04, 2011, 10:32:24 öö
Gönderen: karahan
0 Yanıt
1623 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 03, 2014, 07:28:31 öö
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
1870 Gösterim
Son Gönderilen: Ekim 30, 2014, 10:13:51 ös
Gönderen: mbulut